ENERGETSKO CERTIFICIRANJE


Ovlašteni smo za djelatnost obavljanja energetskih pregleda i energetskog
certificiranja u registru Ministarstva graditeljstva i prostornoga
uređenja pod brojem P-1064/2017 te jamčimo kvalitetan energetski pregled
sa izvješćem na razini preciznosti fizike zgrade.

Za energetski pregled potrebno je pripremiti:

Obavezno:
vlasnički list na uvid – radi podataka o vlasništvu, te
broju katastarske čestice i katastarske općine

Radi detaljnije procjene potrošnje energije i mjera uštede
bilo bi dobro pripremiti:

  • Račune za sve energente ( struja, voda, plin, lož ulje ili drugi energent za grijanje,) za zadnje 3 godine
  • Projektnu dokumentaciju, tlocrte, pročelja ili projekt legalizacije i sve
    ostale dokumente koje posjedujete.
  • Projektnu dokumentaciju svih sustava ugrađenih u zgradu
    (centralno grijanje, klima uređaj)

Za više informacija i izračun ponude kontaktirajte odsjek za projektiranje